Pierwsze zakupy w ramach PU “Pociąg do kariery”

Pociąg do kariery- plakat

Dokonano już pierwszych zakupów w ramach Projektu Unijnego “Pociąg do kariery”– poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie. Projekt zakłada min. doposażenie pracowni warsztatów szkolnych. W szkole pojawiły się już: przecinarka taśmowa BAND SAW, szlifierka do płaszczyzn model: MYS 1022, frezarko – grawerka oraz tokarka, model: CD 6241x1000c.d. Kolejne zakupy umożliwią unowocześnienie wyposażenia pracowni przedmiotowych.

Gratulacje

Absolwentom Technikum Mechanicznego w Zelowie gratuluję ukończenia szkoły. Życzę właściwego wyboru dalszej drogi życia osobistego i zawodowego oraz powodzenia na egzaminie maturalnym.                                                                   … Czytaj dalej

REGIONALNY INTERWENCYJNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wychodząc naprzeciw potrzebom i problemom dzieci i młodzieży w okresie pandemii Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych. Wsparcie można uzyskać dzwoniąc na numer 726 611 611 w godzinach 12.00 – 20.00. Z kolei od … Czytaj dalej

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej od 9 do 14 kwietnia br. W szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych dla uczniów. Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z … Czytaj dalej

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

W związku z tym, iż od 14 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, wprowadzając obowiązek kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.      Wprowadzono regulacje, zgodnie z którymi w okresie od 25 marca do 10 … Czytaj dalej

UWAGA

Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12.03 2020 do 25.03. 2020 r. włącznie.  Jednocześnie informujemy, że uczniowie klas  wielozawodowych będących młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach (“chodzą na praktyki”).