Kalendarz roku szkolnego

30 sierpnia 2021 r.– posiedzenie Rady Pedagogicznej
1 września 2021 r.– rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
9 września 2021 r.– organizacyjne spotkania z rodzicami
14 września 2021 r.– posiedzenie Rady Pedagogicznej
30 września 2021 r.– posiedzenie Rady Pedagogicznej
14 października 2021 r.– Dzień Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, Ślubowanie kl. I, przekazanie sztandaru
18 października  17 listopada 2021 r.– praktyki zawodowe klasy III Technikum Mechanicznego na podbudowie gimnazjum (4 tygodnie)
1 listopada 2021 r.– Wszystkich Świętych
10 listopada 2021 r.– Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada 2021 r.– Narodowe Święto Niepodległości, uroczystości miejskie
12 listopada 2021 r.– dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem  kl. IV TM
16 listopada 2021 r.– spotkania z rodzicami uczniów, informacja o wynikach w nauce (wszystkie klasy), -informacje dla rodziców uczniów kl. IV TM dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem,
do 10–go grudnia 2021 r.– informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych kl. IV
17 grudnia 2021 r.– zakończenie I półrocza dla klasy IV TM- posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
22 grudnia 2021 r.– jasełka szkolne, wigilie klasowe
23 – 31 grudnia 2021 r.– zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2022 r.– Nowy Rok
6 stycznia 2022 r.– Święto Objawienia Pańskiego
7 stycznia 2022 r.– dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem,
10 stycznia 2022 r.– spotkania z rodzicami, przekazanie informacji dotyczących zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, – spotkania z rodzicami uczniów kl. IV TM, informacje o ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniach za I półrocze roku szkolnego 2021/2022
10 stycznia – 6 lutego 2022 r.– egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe –sesja zimowa
do 21–go stycznia 2022 r.– informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych
28 stycznia 2022 r.– posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej za I półrocze roku szkolnego 2021/22 – zakończenie półrocza
14 – 27 lutego 2022 r.– ferie zimowe
28 lutego 2022 r.– spotkania z rodzicami, przekazanie informacji na temat ocen i frekwencji,
7 marca  – 1 kwietnia marca 2022 r.– praktyki zawodowe klasy III Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły podstawowej (4 tygodnie)
21 marca 2022 r.– posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem kl. IV TM
22 marca 2022 r.– spotkania z rodzicami, – informacje dla rodziców uczniów kl. IV TM dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem,
14 – 19 kwietnia 2022 r.– wiosenna przerwa świąteczna
do 11 –go kwietnia 2022 r.– informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych kl. IV TM
25 kwietnia 2022 r.– posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna kl. IV TM
29 kwietnia 2022 r.– zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Mechanicznego
1 maja 2022 r.– Święto Pracy
2 maja 2022 r.– dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
3 maja 2022 r.– Święto Narodowe, uroczystości miejskie
4 – 23 maja 2022 r.– egzamin maturalny – część pisemna, (terminy pozostałych przedmiotów będą podane po złożeniu przez uczniów deklaracji)
4 maja 2022 r.– język polski, poziom podstawowy
5 maja 2022 r.– matematyka, poziom podstawowy
6 maja 2022 r.– język angielski, poziom podstawowy, dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
9 maja 2022 r.– język angielski, poziom rozszerzony
11 maja 2022 r.– matematyka, poziom rozszerzony
16 maja 2022 r.– posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem
18 maja 2022 r.– spotkania z rodzicami, informacja o wynikach w nauce
1 – 19 czerwca 2022 r.– egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – sesja letnia
do 13– go czerwca 2022 r.– informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych
16 czerwca 2022 r.– Boże Ciało
17 czerwca 2022 r.– dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
20 czerwca 2022 r.– klasyfikacyjno – promocyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
24 czerwca 2022 r.– zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022