Kierunki kształcenia

? Technikum mechaniczne:

 • technik mechanik,
 • technik informatyk,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik spawalnictwa (nowy kierunek)

? Szkoła Branżowa I – go stopnia:

 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • ślusarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • lakiernik,
 • piekarz, cukiernik, kucharz,
 • wędliniarz,
 • stolarz,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • fryzjer,
 • sprzedawca.

? Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

?Przygotowujemy do uzyskania uprawnień z zakresu:

 • spawania w osłonach gazowych MAG 135,
 • spawania gazowego 311,
 • spawania TIG 141,

? Nauka jazdy:

 • samochodem osobowym,
 • ciągnikiem rolniczym,
 • wózkiem jezdniowym.