Opieka stomatologiczna

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), informujemy, że sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie, obejmującej udzielanie uczniom świadczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199) w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji sprawuje: Gabinet stomatologiczny, ulica Prosta 3, 98-113 Buczek (Ośrodek Zdrowia w Buczku). Telefon do rejestracji: 605 141 776. Harmonogram pracy: Poniedziałek: 12.00 – 18.00. Wtorek: 11.00 – 18.00 Środa: 12.00 – 18.00 Czwartek: 08.30 – 15.00 Piątek: 8.00 – 14.00. Potwierdzeniem posiadania statusu ucznia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie jest ważna legitymacja szkolna lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia.