Opieka stomatologiczna

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), informujemy, że sprawowanie opieki stomatologicznej nad uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie, obejmującej udzielanie uczniom świadczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199) w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji sprawuje Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku udziela świadczenia stomatologicznego dla uczniów ZSP Zelów. Gabinet Stomatologiczny znajduje się w Szkole Podstawowej im. M konopnickiej w Buczku ul. Szkolna 3 . Telefon do rejestracji: 605 141 776. Godziny przyjęć: Wtorek 8-13.30, Środa 14.30-18.30, Czwartek 14,30-18,30, Piątek 8-13.30. Harmonogram gabinetu stomatologicznego w ramach NFZ dla świadczeń ogólno stomatologicznych Lek. Dentysta Magdalena Cierpisz Poniedziałek 900-1300 Środa 900-1300 Piątek 800-1400 Lek. Dentysta Aleksandra Paździerska Wtorek 1400-1900 Czwartek 1400-1900 Sobota 800-1400 Lek. Dentysta Piotr Gajder Piątek 900-1700 Sobota 900-1500 Tel. do rejestracji 791-792-746 Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń, są uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie. Potwierdzeniem posiadania statusu ucznia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie jest ważna legitymacja szkolna lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia szkoły. Uprawnieni, mogą korzystać ze świadczeń udzielanych przez podmiot leczniczy w poradni prowadzonej w Zelowie na ul. Kościuszki 1 codziennie. Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami, o których mowa w ust. 2 do ukończenia 19 roku życia przez ucznia. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
  • świadczenia ogólno stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia – określone w rozporządzeniu o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.