O szkole

Zespół Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Kilińskiego w Zelowie działa od 1 września 1947 roku. Szkoła ma siedzibę w Zelowie przy ulicy Kilińskiego 5. Ważną częścią placówki są funkcjonujące przy szkole warsztaty oraz internat. Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Ludzie związani z Kilińskim to ludzie z pasją, mocno zaangażowani w tworzenie najfajniejszej szkoły w gminie oraz powiecie.

Budynek szkoły