Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna działa od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:45 – 9:00
10:00 – 11:00
11:30 – 11:45
13:00 – 14:30