Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły – Grażyna Frontczak

Wicedyrektor – Anna Nowicka

Kierownik warsztatów szkolnych – Marcin Arendt