Internat

Telefon kontaktowy do internatu: 44 6341070, wewnętrzny 25. Internat jest placówką przyjazną.  Mieszkańcy mają stworzoną i sami tworzą rodzinną atmosferę. Mieszkańcy internatu pochodzą z różnych środowisk i różnych miejscowości. Reprezentują powiaty: pajęczański, łaski i bełchatowski. W internacie działają następujące sekcje: sportowa, zdrowia, nauki, kultury i gospodarcza. Wychowankowie wybierają z własnego grona Młodzieżową Radę Internatu, która współpracuje z kierownictwem oraz wychowawcami w rozwiązywaniu bieżących spraw związanych  z funkcjonowaniem placówki. Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie jest placówką, która spełnia następujące funkcje:
 • opiekuńczą,
 • wychowawczą,
 • dydaktyczną,
 • społeczną.
Wychowankowie mają możliwość korzystania:
 • z hali sportowej,
 • siłowni,
 • boiska,
 • biblioteczki,
 • internetu,
 • kuchni do samodzielnego przygotowywania posiłków.
Informacje ważne dla rodziców:
 • nasz internat łączy pokolenia. Obecnym mieszkańcom często ścieżki przecierali rodzice, którzy kilkadziesiąt lat wcześniej byli uczniami Kilińskiego i mieszkańcami internatu. Rodzice nam ufają. Świadczy o tym fakt, że z wielu domów mieliśmy dwoje, troje a nawet czworo rodzeństwa 🙂
 • internat dysponuje stołówką,
 • teren na którym położona jest szkoła, internat, warsztaty szkolne, hala sportowa jest ogrodzony, a odległość między poszczególnymi budynkami jest niewielka,
 • wychowankowie mają zapewnioną fachową opiekę i pomoc ze strony wychowawców, którymi są doświadczeni pedagodzy,
 • internat mieści się w centrum Zelowa, w niewielkiej odległości są przystanek autobusowy, Biblioteka Miejska oraz przychodnie lekarskie.
Wychowawcy w internacie:
 • mgr Anna Nowicka
 • mgr Paweł Kowaliński
 • mgr Tomasz Tokarczyk
 • mgr Marcin Zieliński
internat_swietlica