Uprawnienia spawacza dla uczniów “Kilińskiego”

"Spawanie w ramach projektu „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego”.

24 uczniów Kilińskiego uczestniczących w projekcie „Zawodowo mocni – zwiększenie oferty edukacyjnej Kilińskiego” współfinansowanym z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przystąpiło do egzaminu na uprawnienia spawalnicze metodą MAG – 135. Uczniowie zdawali egzamin w formie teoretycznej oraz praktycznej – wykonując złącza egzaminacyjne. Po zdanym egzaminie wszyscy … Czytaj dalej

Nowa ekopracownia w ZSP w Zelowie

Logo WFOŚiGW w Łodzi

Prace wykończeniowe drugiej już w naszej szkole ekopracowni dobiegły końca. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono na 30 kwietnia 2021 roku. Pracownia została wyremontowana, wyposażona w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny celem uatrakcyjnienia zajęć. Uroczyste otwarcie ekopracowni zaplanowano w czerwcu 2021r. Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskaniu dofinansowania w wysokości 43 260,00 zł ze … Czytaj dalej

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja

 Czworo uczniów ZSP Kiliński w Zelowie zostało zakwalifikowanych do tegorocznej edycji projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Beneficjentami stypendium są uczniowie szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo z terenu województwa łódzkiego, którzy wyróżnili się wysoką (powyżej 4,5) średnią ocen z przedmiotów … Czytaj dalej