Wytyczne COVID

Instrukcja mycia rąk Instrukcja dezynfekcji rąk Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek

Dla osób dotkniętych skutkami COVID-19

TU OTRZYMASZ BEZPŁATNE WSPARCIE W KRYZYSIE 116 111 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 123 TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH 800 70 22 22 LINIA WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO 800 100 100 TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI