Stypendium szkolne – UM w Zelowie

Informujemy, że decyzje dotyczące stypendium szkolnego za okres wrzesień – grudzień 2021 r. będą wydawane w okresie od 11.10.2021 r. do 15.10.2021 r., w godz. 8:00 – 14:00, w Urzędzie Miejskim w Zelowie, w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (pokój 107) – dotyczy osób, które składały wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022.

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbędzie się w terminie od 1 lutego do 19 marca 2021 r. Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, … Czytaj dalej

Nasi Stypendyści Rady Powiatu Bełchatowskiego

30 września podczas XI sesji Rady Powiatu wręczono listy gratulacyjne stypendystom  szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Wyróżniono 25 młodych i zdolnych uczniów powiatu. Wśród nagrodzonych znalazło się pięcioro uczniów naszej szkoły. Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu Bełchatowskiego przyznawane są uczniom, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce, przy wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniu, i osiągającym sukcesy … Czytaj dalej

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

W środę 13 marca 2019 r. uczeń naszej szkoły Kamil Przybylski udał się do Łodzi, aby z rąk Wojewody Łódzkiego i Łódzkiego Kuratora Oświaty otrzymać Stypendium Rady Ministrów. Jest to nagroda za ciężką pracę przez cały ubiegły rok szkolny. Serdecznie gratulujemy!