Internat

Telefon kontaktowy do internatu: 44 6341070, wewnętrzny 25.

Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie jest placówką, która spełnia następujące funkcje: Internat jest placówką przyjazną, to znaczy, że mieszkańcy mają stworzoną i sami tworzą rodzinną atmosferę. Mieszkańcy internatu pochodzą z różnych środowisk i różnych miejscowości. Reprezentują powiaty: pajęczański, łaski i bełchatowski. W internacie działają następujące sekcje: sportowa, zdrowia, nauki, kultury i gospodarcza. Mieszkańcy internatu wybierają z własnego grona Młodzieżową Radę Internatu, która współpracuje z kierownictwem oraz wychowawcami w rozwiązywaniu bieżących spraw związanych  z funkcjonowaniem placówki.

Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie jest placówką, która spełnia następujące funkcje:

 • opiekuńczą,
 • wychowawczą,
 • dydaktyczną,
 • społeczną.

Wychowankowie mają możliwość korzystania z:

 • hali sportowej,
 • siłowni,
 • boiska,
 • biblioteczki,
 • internetu.

Informacje ważne dla rodziców:

 • nasz internat łączy pokolenia. Obecnym mieszkańcom często ścieżki przecierali rodzice, którzy kilkadziesiąt lat wcześniej byli uczniami Kilińskiego i mieszkańcami internatu. Rodzice nam ufają. Świadczy o tym fakt, że z wielu domów mieliśmy dwoje, troje a nawet czworo rodzeństwa 🙂
 • internat dysponuje stołówką,
 • teren na którym położona jest szkoła, internat, warsztaty szkolne, hala sportowa jest ogrodzony, a odległość między poszczególnymi budynkami jest niewielka,
 • wychowankowie mają zapewnioną fachową opiekę i pomoc ze strony wychowawców, którymi są doświadczeni pedagodzy,
 • internat mieści się w centrum Zelowa, w niewielkiej odległości są przystanek autobusowy, Biblioteka Miejska oraz przychodnie lekarskie.

Wychowawcy w internacie:

mgr Aleksandra Zając – Mejsner

mgr Tomasz Tokarczyk

mgr Marcin Zieliński