Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego
97-425 Zelów
ul.Kilińskiego 5

sekretariat@kilinski-zelow.edu.pl

www.kilinski-zelow.edu.pl


(044) 634 10 70

wewnętrzny:

21 – sekretariat szkoły
24 – pokój nauczycielski
25 – internat przy szkole

(044) 634 10 90

wewnętrzny:

26 – biuro warsztatów szkolnych