Pierwsze zakupy w ramach PU “Pociąg do kariery”

Dokonano już pierwszych zakupów w ramach Projektu Unijnego “Pociąg do kariery”
– poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie. Projekt zakłada min. doposażenie pracowni warsztatów szkolnych. W szkole pojawiły się już: przecinarka taśmowa BAND SAW, szlifierka do płaszczyzn model: MYS 1022, frezarko – grawerka oraz tokarka, model: CD 6241x1000c.d. Kolejne zakupy umożliwią unowocześnienie wyposażenia pracowni przedmiotowych.