UWAGA

Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12.03 2020 do 25.03. 2020 r. włącznie. 

Jednocześnie informujemy, że uczniowie klas  wielozawodowych będących młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach (“chodzą na praktyki”).