Wytyczne COVID

Instrukcja mycia rąk Instrukcja dezynfekcji rąk Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek