Gratulacje

Absolwentom Technikum Mechanicznego w Zelowie gratuluję ukończenia szkoły.

Życzę właściwego wyboru dalszej drogi życia osobistego i zawodowego oraz powodzenia na egzaminie maturalnym.

                                                                       Dyrektor Szkoły

                                                                       Grażyna Frontczak

Termin rozdania świadectw ukończenia szkoły zostanie podany Państwu do wiadomości.