w celu odczytania potrzebujesz programu  Adobe Reader

 ----------------------------------------------------------------------

Opłatę 9 zł, za  wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy wnosić na konto:
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna 30 1560 0013 2001 2953 7000 0001

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego, ul. J. Kilińskiego 5, 97-425 Zelów

Tytuł: Opłata za duplikat legitymacji szkolnej, Imię i nazwisko, klasa…
------------
 Podanie o wydanie duplikatu legitymacji

----------------------------------------------------------------------

Opłatę 26 zł, za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego należy wnosić na konto:
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna 30 1560 0013 2001 2953 7000 0001

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego, ul. J. Kilińskiego 5, 97-425 Zelów

Tytuł: Opłata za duplikat świadectwa, Imię i nazwisko …

------------
 Podanie o wydanie duplikatu świadectwa

----------------------------------------------------------------------


 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

mechanik pojazdów samochodowych 723103 - rok 2012 -zobacz

mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 - rok 2012 -zobacz

ślusarz 722204 - rok 2012 -zobacz

technik mechanik 311504 - rok 2012 -zobacz

technik logistyk 333107- rok 2012 -zobacz

technik informatyk 351203 - rok 2012 -zobacz

technik pojazdów samochodowych 311513 - rok 2012 -zobacz

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe z lat ubiegłych:

technik informatyk - rok 2011 -zobacz

technik logistyk - rok 2006 -zobacz

technik mechanik - rok 2005 -zobacz

mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych - rok 2004 -zobacz

mechanik pojazdów samochodowych - rok 2004 -zobacz

ślusarz - rok 2004 -zobacz

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Arkusze i klucze odpowiedzi do etapu pisemnego i praktycznego egzaminu zawodowego z lat 2006-2012 dla techników informatyków dostępne są na stronie.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

technik informatyk - część pisemna rok 2013 -zobacz

Arkusze z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

technik mechanik 311[20]
- rok 2012 -etap pisemny i etap praktyczny
- rok 2011 -etap pisemny w styczniu oraz w czerwcu i etap praktyczny w styczniu oraz w czerwcu
- rok 2010 -etap pisemny

technik pojazdów samochodowych 311[52]
- rok 2012 -etap pisemny i etap praktyczny zad. 1 oraz zad. 2 oraz zad. 3 oraz zad w styczniu
- rok 2011 - etap pisemny i etap praktyczny zad. 1 oraz zad. 2 oraz zad. 3 oraz zad. 4

mechanik pojazdów samochodowych 723[04]
- rok 2012 -zobacz
- rok 2011 -zobacz
- rok 2010 -zobacz

ślusarz 722[03]
- rok 2011 -zobacz
- rok 2007 -zobaczOdpowiedzi do zadań z arkuszy dostępne są na stronie CKE.


Login Form