Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się 19 września (poniedziałek). O godzinie 17:00 zapraszamy na zebranie w internacie; o godzinie 17.30 odbędą się zebrania w szkole.

Plan

Od poniedziałku 5 września 2022 roku mogą nastąpić zmiany w planie. Proszę obserwować zapisy w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły.

Stypendium szkolne

Przypominamy, że od dnia 1 września 2022 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022 Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia lub uczeń pełnoletni sam na siebie. W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do … Czytaj dalej

Nowy rok szkolny 2022 / 2023 rozpoczęty!

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęliśmy uroczyście wspólnym spotkaniem. Społeczność szkolną serdecznymi życzeniami przywitali: pani Dyrektor Grażyna Frontczak, Wicedyrektor Anna Nowicka a także Przewodniczący Rady Powiatu pan Sławomir Malinowski. Dzisiejsze rozpoczęcie przyniosło najwięcej emocji uczniom klas pierwszych, którzy dopiero dziś poznali swoich kolegów i koleżanki z klasy oraz wychowawców. Dla nich pierwsze dni w naszej szkole to … Czytaj dalej

25 Ogólnopolskie Letnie Igrzyska LZS – Słubice 2022.Historyczny sukces zawodników z Zelowa, wśród których byli Ludzie Kilińskiego – uczniowie i absolwenci.

Ekipa z Zelowa liczyła 14 osób i mocno przyczyniła się do wielkiego sportowego sukcesu. W bloku rekreacyjnym łódzkie zwyciężyło w klasyfikacji punktowej wśród 16 województw. W klasyfikacji ogólnej województwo łódzkie zajęło 2 miejsce w Polsce.Do tego sukcesu przyczynili się: 4 miejsce – Paulina Smolna w podnoszeniu odważnika 10 kg w kategorii powyżej 70 kg 5 … Czytaj dalej

Liceum dla Dorosłych

Pierwszego dnia września 2022 roku o godzinie 18.00 będzie miało miejsce rozpoczęcie roku szkolnego dla słuchaczy Liceum dla Dorosłych. Słuchaczy zapraszamy na salę gimnastyczną. Lista osób przyjętych do Liceum dla Dorosłych będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w ZSP Zelów lub/i w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 44 644 10 70.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Kilińskim będzie miało miejsce 1 września 2022 roku o godzinie 10.00. Mieszkańców internatu zapraszamy dzień wcześniej, to jest 31 sierpnia, od godziny 18.00.