W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Praktyka czyni mistrza – specjalistyczne zajęcia i staże dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zelowie i Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego w Bełchatowie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy:
1) Zajęcia specjalistyczne dla 12 uczniów Technikum Mechanicznego w zakresie:
- grafiki komputerowej,
- diagnostyki układów zapłonowych silników spalinowych.

Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie mogą składać uczniowie klas 1-3 z kierunków kształcenia odpowiadającym zajęciom specjalistycznym na których ogłoszono nabór. Dodatkowym kryterium będzie średnia ocen ze świadectwa ukończenia roku szkolnego poprzedzającego udział w projekcie.

Zajęcia każdego z kursów odbywać się będą od poniedziałku do piątku po zajęciach lekcyjnych. Uczestnicy projektu deklarują się uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych, wyjazdach studyjnych oraz miesięcznych stażach zawodowych.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE UCZNIÓW I UCZENNICE
Termin naboru uczestników: 06-22.09.2016 r.
Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa do pobrania:
- na stronie internetowej powiatu (www.powiat-belchatowski.pl oraz szkoły (www.kilinski-zelow.edu.pl )
- w Biurze Projektu (Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26, pok. A19)
- w sekretariacie szkoły (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, ul. Kilińskiego 5)

Poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu oraz w sekretariacie szkół.

Osoby do kontaktów w sprawie rekrutacji – Emilia Podedworna, Kamila Wolska - Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, tel. 44/ 733 66 07.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy-ZSP Zelów dostępny jest TUTAJ.
Oświadczenie opiekunów prawnych dostępne jest TUTAJ.
Oświadczenie uczestnika projektu dostępne jest TUTAJ.
Oświadczenie uczestnika projektu-wykorzystanie wizerunku dostępne jest TUTAJ.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest TUTAJ.


 

Login Form