ZFŚS – wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku niezorganizowanego, pomocy rzeczowej.

W związku z dalszymi obostrzeniami panującymi w kraju, osoby zainteresowane proszę o złożenie drogą mailową skanu wniosku w terminie do 12.04.2021 r.

Wniosek dostępny jest w zakładce szkoła –> dla pracownika – druki