Nasi Stypendyści Rady Powiatu Bełchatowskiego

30 września podczas XI sesji Rady Powiatu wręczono listy gratulacyjne stypendystom

 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski. Wyróżniono 25

młodych i zdolnych uczniów powiatu. Wśród nagrodzonych znalazło się pięcioro uczniów

naszej szkoły.

Stypendia Motywacyjne Rady Powiatu Bełchatowskiego przyznawane są uczniom, którzy

uzyskują wysokie wyniki w nauce, przy wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniu,

i osiągającym sukcesy w konkursach i zawodach oraz wyróżniających się aktywną

działalnością na rzecz środowiska lokalnego.

Wyróżnionym uczniom Technikum Mechanicznego oraz Szkoły Branżowej I stopnia gratulujemy .

Nasi Stypendyści Rady Powiatu Bełchatowskiego
Nasi Stypendyści Rady Powiatu Bełchatowskiego