Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się 19 września (poniedziałek). O godzinie 17:00 zapraszamy na zebranie w internacie; o godzinie 17.30 odbędą się zebrania w szkole.

Plan

Od poniedziałku 5 września 2022 roku mogą nastąpić zmiany w planie. Proszę obserwować zapisy w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły.

Stypendium szkolne

Przypominamy, że od dnia 1 września 2022 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022 Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia lub uczeń pełnoletni sam na siebie. W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do … Czytaj dalej

Nowy rok szkolny 2022 / 2023 rozpoczęty!

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęliśmy uroczyście wspólnym spotkaniem. Społeczność szkolną serdecznymi życzeniami przywitali: pani Dyrektor Grażyna Frontczak, Wicedyrektor Anna Nowicka a także Przewodniczący Rady Powiatu pan Sławomir Malinowski. Dzisiejsze rozpoczęcie przyniosło najwięcej emocji uczniom klas pierwszych, którzy dopiero dziś poznali swoich kolegów i koleżanki z klasy oraz wychowawców. Dla nich pierwsze dni w naszej szkole to … Czytaj dalej