Ważna inwestycja w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Kilińskiego w Zelowie

Powiat Bełchatowski sfinansował zakup i budowę nowej instalacji gazowej w Kilińskim.

Stara instalacja centralnego ogrzewania była awaryjna, tym samym nie nadawała się do dalszego użytkowania. Inwestycję zrealizowano z środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarki wodnej. Inwestycja kosztowała budżet powiatu ponad 330 000 ,00 zł.

Zakres prac obejmował wykonanie doziemnej instalacji gazu zasilającej kotły gazowe zlokalizowane w kotłowni oraz zastąpienie istniejących kotłów w których paliwem jest gaz ziemny na dwa nowe kotły gazowe o mocy 318 kW każdy wraz z istniejąca armaturą.

Realizacja inwestycji spowoduje poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, co wpłynie na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych.

Posiadanie nowoczesnego ogrzewania to osiągnięcie efektu ekologicznego, a tym samym dbanie o zdrowie nie tylko społeczności szkolnej ale także całego środowiska lokalnego, to poprawa standardu pracy i rozwój szkoły.

Kieruję serdeczne podziękowania do władz Powiatu Bełchatowskiego za realizację przedsięwzięcia.

W imieniu społeczności szkolnej

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego  w Zelowie

Kotłownia po remoncie.
Kotłownia w trakcie remontu.
Kotłownia w trakcie remontu.