Przebieg zajęć dydaktycznych w dniach od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku.

Od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Kilińskiego zajęcia teoretyczne będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji zdalnie.

Zajęcia praktyczne w Branżowej Szkole I stopnia oraz w Technikum Mechanicznym bez względu na kierunek kształcenia będą realizowane stacjonarnie – w szkole. Zajęcia będą realizowane zgodnie z planem w wymiarze nie przekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Uczniowie mieszkający w internacie będą mogli przebywać w internacie w dniach, w których odbywają zajęcia praktyczne.

Zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone stacjonarnie.

Zajęcia praktyczne dla uczniów, którzy są młodocianymi pracownikami,będą realizowane u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie wystąpi zdarzenie, które ze względu na sytuację epidemiologiczną, może zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.