Podsumowanie Szkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej – „STOP – SMOGU!!!” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Kilińskiego w Zelowie.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu pisemnego, w którym uczestniczyło 60 uczniów klas I, II, III,  Technikum Mechanicznego w Zelowie.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach działań ekologicznych założonych w projekcie nowej Ekopracowni w naszej szkole dofinansowanej przez WFOŚiGW w Łodzi i Starostwo Powiatowe.

Bełchatowskie Starostwo przekazało nagrody, które wręczyła pani Grażyna Frontczak – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie. I miejsce zdobył Mikołaj Kubiak, II miejsce Jakub Selerowicz, III miejsce Julita Izydorczyk.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział.

 Spotkanie było, także okazją do zastanowienia się nad skutkami smogu. Wspólne obejrzano prezentację multimedialną „STOP!!! Smogu” wykonaną przez uczniów. Każda chwila poświęcona promocji zachowań proekologicznych w zakresie przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu i pobudzenia postaw aktywności i kreatywności uczniów w zakresie tematyki ekologii, a w szczególności ochrony powietrza, jest bardzo ważna dla nas wszystkich. Taki był główny cel konkursu  „STOP – SMOGU!!!.