Zebrania z Rodzicami/Opiekunami prawnymi

IW dniu 23 listopada 2021 roku (wtorek) odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami. Godz. 16.30 – internat. Godz. 17.00 – klasy: I TM, Iw, I ac, II ab, III wb.

Godz. 18.00 – klasy: II TM, II w, III TI, III beg, III cwg.