Stypendium szkolne

Ze stypendium szkolnego należy rozliczyć się w okresie od 15.11.2021 r. do 30.11.2021 r., w godz. 8:30 – 14:00, w Urzędzie Miejskim w Zelowie, w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (pokój 107) – dotyczy osób, które składały wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022.

Należy zgłosić się z dowodem osobistym.