Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie jako realizator pilotażowego programu “Aktywny samorząd” w Powiecie Bełchatowskim finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwraca się z prośbą o rozpropagowanie informacji o możliwościach składania wniosków w ramach programu w 2021 roku.

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą pomocy dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych oraz likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane i spełniające kryteria uczestnictwa w programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej 66 do pobierania i składania wniosków w zależności od potrzeb. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 44/633-03-10 oraz 44/715-22-69.