Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Strona główna

Polski Związek Motorowy przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, Kuratorium Oświaty, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje, wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2019/2020 ogólnopolskie turnieje z zakresu bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz realizowanymi w szkołach zagadnieniami z zakresu wychowania komunikacyjnego:

1. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych.

2. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych.

Regulaminy obu turniejów obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 są opublikowane w internecie na stronach Polskiego Związku Motorowego: dostępne TUTAJ 

Szczegóły dostępne też w załączeniu