Zapraszamy do udziału w turnieju

Regulamin Turnieju E-Sportu
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Kilińskiego w Zelowie
Data rozpoczęcia turnieju: 18.03.2024

 1. Zgłaszanie zespołów:
  a. Zespoły muszą składać się z pięciu graczy.
  b. Zgłoszenia przyjmowane są u organizatorów.
  c. Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu.
  d. Zgłoszenia zespołów są przyjmowane do 13.03.2024 przez Jakuba Maźnicę i nie
  będą przyjmowane po terminie.
  e. Każdy uczestnik drużyny musi być przypisany do określonej pozycji spośród:
  − Top
  − Jungle
  − Mid
  − AD Carry
  − Support
  f. Zespół musi składać się z uczniów określonej klasy.
  g. W przypadku komplikacji wynikających z braku możliwości stworzenia zespołu,
  organizatorzy mogą wyrazić zgodę na przyjęcie gracza z innej klasy.
  h. W każdej drużynie musi być wybrany kapitan, który będzie konsultował kwestie
  drużyny z organizatorami i sędziami.
  i. Każda drużyna musi mieć swoją własną nazwę.
  j. Każda drużyna może zgłosić do 3 zawodników rezerwowych, którzy będą mogli
  zastąpić zawodnika głównego.
 2. Skład zespołu:
  a. Skład zespołu nie może się zmieniać po złożeniu zgłoszenia.
  b. Uczestnicy są odpowiedzialni za zapewnienie własnych kont.
 3. Format rozgrywki:
  a. Turniej będzie odbywał się w formacie rund z wyeliminowaniem.
  b. Mecze będą rozgrywane w trybie Summoner’s Rift.
  c. Tryb turnieju: przeciwnik vs. przeciwnik (5v5).
  d. Turniej będzie rozgrywany w pracowniach informatycznych – nr. 17 i nr. 19.
  e. Niedozwolona jest rozgrywka na własnych urządzeniach.
  f. Turniej będzie przebiegał w formacie grupowym i finałowym.
 4. Zasady gry:
  a. Używanie jakichkolwiek nieuczciwych programów lub oszustw może skutkować
  dyskwalifikacją z turnieju lub otrzymaniem punktów ostrzeżeń.
  b. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad “fair play” oraz szanować przeciwników i
  sędziów.
  c. W przypadku problemów technicznych, sędzia może zatwierdzić przerwę lub
  podjąć decyzję dotyczącą dalszego przebiegu meczu.
  d. Niewłaściwe zgłoszenie problemu, na skutek którego będzie konieczna przerwa,
  będzie karane punktami ostrzeżeń dla całej drużyny. Równowartość 3 punktów
  ostrzeżeń skutkuje dyskwalifikacją z konkursu.
 5. Komunikacja:
  a. Wszelka komunikacja pomiędzy graczami musi być kulturalna i szanująca.
  b. Używanie obraźliwego języka lub zachowań może skutkować otrzymaniem
  punktów ostrzeżeń.
 6. Nagrody:
  a. Nagrody będą przyznawane zwycięskiemu zespołowi, zgodnie z ustaleniami –
  puchar przechodni i dyplom dla drużyny.
 7. Ostateczne postanowienia:
  a. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku
  potrzeby.
  b. Wszelkie spory lub niejasności będą rozstrzygane przez organizatorów.
  c. Zgłaszając zespół, uczestnicy akceptują ten regulamin i zobowiązują się do jego
  przestrzegania.
  d. Decyzje sędziów są ostateczne i niepodważalne.
  e. Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za utracone dostępy do
  kont (Uczestnicy są odpowiedzialni za wylogowanie się po zakończonym meczu i
  nie zaznaczania opcji typu: Zapamiętaj hasło).
  Organizatorzy:
  Filip Bandzierz (kl. III tis) Zgłoszenia: Jakub Maźnica (kl. IIc)
  Dominik Łakomy (kl. III tis)