Tydzień profilaktyki zakażeń HPV i raka szyjki macicy

W dniach 22 – 26 stycznia 2024 roku w Kilińskim odbędą się zajęcia, które będą miały na celu:

– stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innymi chorobami wywoływanymi zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u młodych ludzi,

– uświadomienie, iż problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną oraz szerzenie świadomości istnienia zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji,

zapoznanie z obecnymi sposobami profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne), które powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich optymalne zastosowanie,

– podniesienie poziomu wiedzy.