16 LISTOPADA- Dzień Tolerancji w “Kilińskim”

                                                 

Czym jest tolerancja?

W jaki sposób opisałbyś człowieka tolerancyjnego?

Czy ty jesteś osobą tolerancyjną? Czy twoja postawa wobec innych jest zawsze tolerancyjna? 

Czym są stereotypy?

Co według Ciebie oznacza kierowanie się stereotypami?

Jakie stereotypy funkcjonują w naszym kraju?

I wiele innych pytań może kierunkować na zdefiniowanie tolerancji i nietolerancji oraz jej przejawów u nas samych, w naszej rodzinie i społeczności szkolnej, lokalnej… 

I w tym momencie zachęcamy do chwili refleksji nad własnym zachowaniem, wartościami, wierzeniami, przekonaniami.

                                                           “Tolerancja to sprawa umysłu i serca”.

 Autor: Janusz Leon Wiśniewski “Moja bliskość największa”.

“Drwimy z kogoś, kto jest inny,

to nie jakiś żart niewinny.

 Może byś się zastanowił,

czemu to właściwie robisz…                 

Inność innych akceptuję

i dlatego ich szanuj

Autor: Małgorzata Strzałkowska   “O wartościach, czyli rady nie od parady III”.

                                                          ” W dzieciństwie słyszałem od ojca,

                                                             że podstawowym kryterium oceny człowieka

                                                             jest jego uczciwość, nie jego narodowość,

                                                             pochodzenie, czy wiara.

                                                             Uczciwość!”

Autor: Władysław Bartoszewski  Wywiad rzeka.

Wykorzystano materiały z GWO.