Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja a konsekwencje prawne

W dniu 13.11.2023 odbyła się kontynuacja zajęć profilaktycznych dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia z funkcjonariuszką Miejskiej Komendy Policji w Zelowie. Tematyka spotkania dotyczyła “Bezpieczeństwa uczniów, przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym oraz Internecie i ich konsekwencje prawnych”.