75 LECIE KILIŃSKIEGO

16 grudnia o godz. 10.30 2022 roku. przeżyliśmy niezwykły dzień – najpiękniejszy.

W towarzystwie dostojnych gości, byłych dyrektorów, nauczycieli, absolwentów, uczniów,
rodziców, świętowaliśmy  Jubileusz 75 -lecia naszej Szkoły.


Nasza szkoła powstała 1 września 1947 roku. Od 24 lat nosi imię patrioty i rzemieślnika Jana
Kilińskiego i od 75 lat jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich: uczniów,
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i przyjaciół.


Jubileusz Szkoły nie tylko przywołuje przepiękne wspomnienia minionych lat szkolnych, ale
skłania także ku refleksji nad mijającym czasem.


Pierwszy raz utworzono szkołę średnią w 1997 roku było to Technikum Włókiennicze dla
Pracujących stanowiące filię technikum w Pabianicach. Od 1976 roku powstało nasze
technikum na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.


Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w szkole w maju 1979 roku.


Na przełomie 75 lat szkołę ukończyło 5 tyś. 483 absolwentów.


Jubileusz 75-lecia Szkoły uświetnili swoją obecnością:
Starosta Powiatu Bełchatowskiego pani Dorota Pędziwiatr,
Przewodniczący Rady Powiatu pan Sławomir Malinowski,
Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego pani Agnieszka Wasilewska,
Radny Powiatu Bełchatowskiego pana Tadeusz Dobrzański,
Burmistrza Miasta Zelowa pana Tomasza Jachymka reprezentował sekretarz Miasta
Zelowa pan Krzysztof Borowski,
Służby mundurowe Powiatowej Komendy w Bełchatowie i Komisariatu Policji w
Zelowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie,
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych i jednostek oświatowych Powiatu Bełchatowskiego,
Dyrektorzy Szkół i placówek kultury Gminy Zelów,
Byli dyrektorzy naszej szkoły,
Pracodawcy, emeryci oraz byli pracownicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w
Zelowie,
Rada Rodziców, absolwenci, rodzice, sponsorzy, pracujący obecnie nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni, uczniowie, przedstawiciele mediów.

Dyrektor Szkoły pani Grażyna Frontczak rozpoczęła swoje przemówienie odnosząc się do
historii szkoły, a cytując te słowa,
„Warto się dzisiaj zasłuchać
W wiatru granie
Bieg historii
Pokoleń przemijanie.”


Po wystąpieniu pani Dyrektor, usłyszeliśmy od zaproszonych gości wiele ciepłych słów, na
temat szanownej Jubilatki


Pani Dorota Pędziwiatr, Starosta Bełchatowski zwróciła się do społeczności Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kilińskiego z takimi słowami, ,,Świat idzie z postępem,
a ta szkoła dorównuje mu kroku”. Starosta podziękowała dyrekcji i obecnej kadrze oraz
emerytom za pracę i zaangażowanie w budowanie marki szkoły. ,, Na mapie oświatowej
powiatu ta jednostka ma wyjątkowe miejsce i znaczenie. Życzę, by jej prężna działalność
owocowała kolejnymi pokoleniami dobrze wykształconej i konkurencyjnej na rynku
pracy młodzieży”.


Do życzeń w imieniu samorządu powiatu dołączył się Sławomir Malinowski, Przewodniczący
Rady Powiatu w Bełchatowie. Gratulacje przekazali także m.in. radny RP Tadeusz
Dobrzański, Agnieszka Wasilewska, naczelnik wydziału edukacji w starostwie, dyrektorzy
innych powiatowych jednostek oświatowych i podmiotów współpracujących z “Kilińskim”.
Po zakończeniu części oficjalnej obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez
młodzież pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, a także popisali się swoimi talentami
muzycznymi nasi absolwenci i uczniowie.


Część oficjalną zakończono odśpiewaniem 100 lat i wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.