Uczniowie Kilińskiego z dodatkowymi uprawnieniami

Uczniowie uczestniczący w zajęciach spawania dla kategorii TIG 141 w ramach grantu oświatowego właśnie zdali egzamin, uzyskując tym samym Europejską Książeczką Spawacza!

Zajęcia ze spawania przeprowadzone zostały we wrześniu oraz październiku 2021 roku w specjalnie wyposażonej pracowni.

W projekcie uczestniczyło 8 uczniów naszej szkoły.
W dniu 27.10.2021 r. uczestnicy grantu przystąpili do egzaminu. Wszyscy uczniowie uzyskali uprawnienia spawalnicze dla kategorii TIG 141.

Najlepszymi spawaczami okazali się Patryk Mirosław oraz Wiktor Kruk.