“Pociąg do kariery ” ruszył!

Rozpoczęła się realizacja kolejnego etapu projektu: “Pociąg do kariery-poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie”. W jego ramach zrealizowane są zajęcia specjalistyczne dla uczniów w zakresie: “Diagnostyka podwozi samochodowych”, Diagnostyka silników spalinowych”, “Obróbka materiałów” , “Sieci komputerowe” ,oraz zajecia języka angielskiego branżowego. Co więcej, projekt zakłada także doposażenie warsztatów i pracowni w nowoczesny sprzęt umożliwiający kształcenie praktyczne na odpowednim poziomie oraz szkolenia instruktorów.

Pierwsze zajęcia z języka angielskiego branżowego oraz sieci komputerowych już się odbyły. Wcześniej beneficjenci projektu, uczniowie klas Szkoły Branżowej oraz Technikum Mechanicznego, odbyli staże w firmach.

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.