Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS

Rozpoczęła się druga edycja Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS realizowanego przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendia w ramach programu przeznaczone są na wsparcie rozwoju zawodowego zdolnych uczniów, którzy uzyskali średnią przedmiotów zawodowych min. 4,5 w poprzednim roku szkolnym. 23 uczniów naszej szkoły spełniło wstępne wymagania rekrutacyjne i złożyło wnioski o stypendia.  Wkrótce zainteresowani uczniowie zostaną powiadomieni o wyniku rekrutacji.