Nasi uczniowie zyskują więcej!

Projekt unijny: Pociąg do kariery.Plakat

Dzięki kolejnemu realizowanemu w ‘Kilińskim’ projektowi unijnemu “Pociąg do kariery-poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie”, uczniowie korzystają podwójnie. Po pierwsze, rozwijają swoją wiedzę i umiejętności praktyczne odbywając staże zawodowe w dużych firmach. Po drugie, za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie. Projektem objętych jest 23 uczniów naszej szkoły. Od najbliższego poniedziałku, jako pierwsi, staże zawodowe rozpoczynają … Czytaj dalej

Uwaga!

STARTUJEMY Z PIERWSZYM NABOREM DO UCZESTNICTWA W NOWYM PROJECKIE Bezpłatne zajęcia specjalistyczne dla uczniów i uczennic ZSP w Zelowie Rekrutacja rozpoczęta …. Od dzisiaj można składać dokumenty w naborze do pierwszej edycji unijnego projektu pn. „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie”. Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie … Czytaj dalej