W Kilińskim realizujemy projekt UE ,,Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie”.

Kursami i szkoleniami objęci są uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia oraz Technikum Mechanicznego w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Obecnie, w ramach realizacji projektu, uczniowie realizują staże zawodowe w przedsiębiorstwach samochodowych: KIA, SKODA, TOYOTA oraz informatycznych: KALWINEK. NET, ELEKTRON. Każdy uczeń wypracuje obowiązkowo 150 … Czytaj dalej

Uwaga!!

STARTUJEMY Z NABOREM DO UCZESTNICTWA W OSTATNIEJ EDYCJI PROJEKTU Na bezpłatne zajęcia specjalistyczne dla uczniów i uczennic ZSP w Zelowie Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie szkoły oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół Strategii i Rozwoju Powiatu, pok. A18) jak również na stronie internetowej szkoły www.kilinski-zelow.edu.pl       Zainteresowani uczniowie i uczennice … Czytaj dalej

Pierwsze zakupy w ramach PU “Pociąg do kariery”

Pociąg do kariery- plakat

Dokonano już pierwszych zakupów w ramach Projektu Unijnego “Pociąg do kariery”– poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie. Projekt zakłada min. doposażenie pracowni warsztatów szkolnych. W szkole pojawiły się już: przecinarka taśmowa BAND SAW, szlifierka do płaszczyzn model: MYS 1022, frezarko – grawerka oraz tokarka, model: CD 6241x1000c.d. Kolejne zakupy umożliwią unowocześnienie wyposażenia pracowni przedmiotowych.