Zapraszamy do udziału w konkursie

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pod tytułem “KULTURA BEZPIECZEŃSTWA” Organizatorem Konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Cel Konkursu: Popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego. Uczestnicy Konkursu: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego. Tematyka Konkursu: … Czytaj dalej

Uzupełniający nabór do projektu

Uwaga!!NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na bezpłatne zajęcia specjalistyczne „Diagnostyka podwozi samochodowych” dla uczniów i uczennic ZSP w Zelowie Informujemy, iż w terminie 08.09-20.09.2022r. wznawiamy nabór do projektu „Pociąg do kariery –poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie” współfinansowanego ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiegona lata 2014-2020 dla 3 uczniów/uczennic technikum: mechanicznego, pojazdów … Czytaj dalej

Stypendyści z Kilińskiego

W trakcie sesji powiatu bełchatowskiego, w obecności radnych Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i przewodniczący RP Sławomir Malinowski wręczyli dwudziestu czterem uczniom szkół ponadpodstawowych dyplomy gratulacyjne o przyznaniu stypendium motywacyjnego Rady Powiatu w Bełchatowie. Jest nam niezwykle miło poinformować, że stypendystkami i stypendystą zostali: Julia Dobroszek – średnia 4,93, laureatka ogólnopolskiego konkursu „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami” … Czytaj dalej

Opieka stomatologiczna uczniów Kilińskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku udziela świadczenia stomatologicznego dla uczniów ZSP Zelów. Gabinet Stomatologiczny znajduje się w Szkole Podstawowej im. M konopnickiej w Buczku ul. Szkolna 3 . Telefon do rejestracji: 605 141 776. Godziny przyjęć: Wtorek 8-13.30, Środa 14.30-18.30, Czwartek 14,30-18,30, Piątek 8-13.30.

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się 19 września (poniedziałek). O godzinie 17:00 zapraszamy na zebranie w internacie; o godzinie 17.30 odbędą się zebrania w szkole.

Plan

Od poniedziałku 5 września 2022 roku mogą nastąpić zmiany w planie. Proszę obserwować zapisy w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły.

Stypendium szkolne

Przypominamy, że od dnia 1 września 2022 roku można składać wnioski, o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022 Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia lub uczeń pełnoletni sam na siebie. W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do … Czytaj dalej