Politechnika Łódzka zaprasza

Politechnika Łódzka zaprasza wszystkie uczennice szkół średnich do wzięcia udziału w akcji Dziewczyny na Politechniki 2021 już 22 kwietnia! Wraz z Fundacją Perspektywy i 19 innymi uczelniami w Polsce, Politechnika Łódzka otwiera swoje drzwi przed maturzystkami o pasjach do kierunków ścisłych. W godzinach 12-18 odbędzie się szereg modułów: Kierunki przyszłości – w formie krótkich debat … Czytaj dalej

78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

28 lipca 1942 roku w getcie warszawskim powstała Żydowska Organizacja Bojowa, kierowana przez Mordechaja Anielewicza. W getcie działał też Żydowski Związek Wojskowy, na czele którego stał Mieczysław Apfelbaum. Żydowskie organizacje przeciwstawiały się wznowionej 18 stycznia 1943 roku akcji wywożenia Żydów. Na ulicach warszawskiego getta zginęło kilkaset osób. W ciągu 4 dni Niemcy wywieźli do Treblinki około 6 tysięcy osób.

19 kwietnia 1943 roku oddziały niemieckie liczące 2 do 3 tysięcy osób rozpoczęły ostateczną likwidację getta w Warszawie. Dowództwo nad nimi przejął komendant SS i policji w dystrykcie warszawskim SS-­Brigadeführer Jürgen Stroop. Przeciwstawiło się im około 750 osób – słabo uzbrojonych (głównie w pistolety i granaty).

Nie mogąc uporać się z powstaniem Niemcy przystąpili do systematycznego palenia ulic. W powstaniu zginęło około 13 tysięcy osób, w tym 7 tysięcy w walkach, 7 tysięcy wysłano na zagładę do Treblinki, a 36 tysięcy do obozów pracy w Poniatowej i Trawnikach oraz na Majdanek. Zażarte boje trwały do połowy maja. 16 maja 1943 roku Stroop na znak zwycięstwa kazał wysadzić budynek Wielkiej Synagogi na Tłomackiem.  

Powstanie w getcie przeżyła zaledwie garstka bojowców. Duża grupa wraz z dowódcą powstania Mordechajem Anielewiczem popełniła 8 maja samobójstwo w schronie przy ul. Miłej 18.

Powstanie w getcie warszawskim stanowiło inspirację do powstań w innych miejscowościach, między innymi w Białymstoku oraz Będzinie.

 

Opracował Marcin Zieliński

Politechnika Śląska zaprasza

Politechnika Śląska zaprasza do studiowania na nowopowstałym kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska. Kierunek ten dedykowany jest dla osób pasjonujących się informatyką i naukami o Ziemi oraz ochroną środowiska naturalnego. Jest on odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata oraz zapotrzebowanie rynku pracy. W dniach 22 IV, 29 IV, 17 VI oraz 24 VI w godzinach 13.00 – … Czytaj dalej

Rok Norwida 2021

W uznaniu zasług Cypriana Kamila Norwida dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Niezauważony za życia, nieobecny w kulturze polskiej w XIX wieku, Norwid został odkryty na początku wieku XX, w tzw. Młodej Polsce. Przyczynił się do tego Zenon Przesmycki … Czytaj dalej

13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Biuro Polityczne Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii zatwierdziło podjętą przez Stalina decyzję o wymordowaniu 14 700 jeńców wojennych oraz 11 tysięcy osób przetrzymywanych w więzieniach na Białorusi i Ukrainie. Nie znamy bezpośrednich, szczegółowych motywów, które skłoniły władze sowieckie do podjęcia tej decyzji. W piśmie do Stalina zawierającym propozycję rozstrzelania jeńców i uwięzionych Polaków Ławrientij Beria podkreślił, że … Czytaj dalej

Ważne

Termin rozpoczęcia praktyk zawodowych uczniów klasy II technikum zostaje przesunięty o tydzień. Praktyki odbędą się w terminie od 19 kwietnia do 17 maja.

Dynastia Piastów. Konkurs.

11 marca bieżącego roku 4 uczniów naszej szkoły miało okazję sprawdzić swoją wiedzę w powiatowym konkursie historycznym. Tematyka konkursu obejmowała okres Polski za czasów dynastii Piastów.     

Człowiek a środowisko.

Problem segregacji śmieci. Na początku ery nowożytnej żyło około 200–300 milionów ludzi. W połowie XVII wieku liczba wynosiła około 500 milionów. Pierwszy miliard ludzkość osiągnęła około 1830 roku, drugi po około stu latach. Kolejne miliardy odnotowywano w okolicach 1960 roku, 1975 roku, 1987 roku, a szósty w 1999 roku. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych liczba ludności … Czytaj dalej

Kazimierz Górski W 100. rocznicę urodzin.

W czwartek, 25 lutego 2021 roku, sejm przez aklamację przyjął uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego – najwybitniejszego trenera w historii polskiej piłki nożnej. Mieliśmy w historii polskiego sportu wielu wybitnych trenerów, którzy odcisnęli piętno na swoich dyscyplinach, zapisali się złotymi medalami swoich podopiecznych. Najwięksi z największych to Jerzy Hubert Wagner, Jan … Czytaj dalej