Hazard? Nie daj się wciągnąć!

“Hazard? Nie daj się wciągnąć!” to ogólnopolska kampania edukacyjna Krajowej Agencji
Skarbowej, w ramach której uczniowie KILIŃSKIEGO wzięli udział w bardzo ciekawych
zajęciach organizowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Łodzi.
Akcja objęta jest honorowym patronat Ministra Edukacji i Nauki.