Spotkanie z funcjonariuszem Policji

W dniu 27.05.2024r odbyły się zajęcia profilaktyczne prowadzone przez Funkcjonariusza Policji z Zelowa nt nękania, hejtu, mowy nienawiści, odpowiedzialności prawnej nieletnich i pełnoletnich oraz bezpieczeństwa podczas ferii letnich.