Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Link do logowania https://lodzkie.edu.com.pl/

Nasze kierunki kształcenia

? Technikum mechaniczne:

 • technik mechanik,
 • technik informatyk,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik spawalnictwa (nowy kierunek)

? Szkoła Branżowa I – go stopnia:

 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • ślusarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • lakiernik,
 • piekarz, cukiernik, kucharz,
 • wędliniarz,
 • stolarz,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • fryzjer,
 • sprzedawca.

? Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

?Przygotowujemy do uzyskania uprawnień z zakresu:

 • spawania w osłonach gazowych MAG 135,
 • spawania gazowego 311,
 • spawania TIG 141,

? Nauka jazdy:

 • samochodem osobowym,
 • ciągnikiem rolniczym,
 • wózkiem jezdniowym.

TERMINY REKRUTACJI na rok szkolny 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia)

Etap rekrutacjiRekrutacja podstawowaRekrutacja uzupełniająca
złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowychod 22 kwietnia 2024 do 21 maja 2024 godz. 12:00od 23 lipca 2024 godz. 12:00 do 26 lipca 2024 godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz uzdolnień kierunkowychdo 10 maja 2024 
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentówdo 29 maja 2024do 29 lipca 2024
przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowychod 3 czerwca 2024do 14 czerwca 2024
(II termin do 5 lipca 2024)
od 25 lipca 2024do 26 lipca 2024
podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz kompetencji kierunkowych17 czerwca 2024 r.29 lipca 2024 r.
możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wnioskówod 3 lipca 2024 r.do 8 lipca 2024 r. 
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminuod 3 lipca 2024do 9 lipca 2024 godz. 15:00 
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeńdo 11 lipca 2024do 30 lipca 2024
podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych15 lipca 2024do godz. 12:0031 lipca 2024do godz. 12:00
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzieod 22 kwietnia 2024 do 16 lipca 2024od 22 lipca 2024do 31 lipca 2024
potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasistyod 15 lipca 2024 godz. 12:00do 18 lipca 2024od 31 lipca 2024 godz. 12:00do 2 sierpnia 2024 godz. 12:00
podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych19 lipca 2024do godz. 12:005 sierpnia 2024do godz. 12:00
poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole19 lipca 2024do godz. 13:00do 5 sierpnia 2024do godz. 13:00
opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 22 lipca 2024,6 sierpnia 2024