Zakończenie Roku Szkolnego klasy V TM

26 kwietnia 2024 roku w ZSP Kiliński odbyŁo się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły oraz nagród uczennicy i uczniom klasy V Technikum. Tegorocznych abiturientów pożegnała pani Dyrektor Grażyna Frontczak wraz z wychowawcą klasy panią Agatą Chrzanowską. Do ciepłych słów i życzeń powodzenia na egzaminie maturalnym dołączyli się także pozostali nauczyciele oraz uczniowie.

W trakcie uroczystości dokonano także przekazania Sztandaru Szkoły przedstawiacielom klas młodszych.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy

POWODZENIA!