Modernizacja pracowni komputerowej

W ramach dodatkowych działań w projekcie “„Pociąg do kariery”, współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, zakupiliśmy sprzęt komputerowy w ilości 21 sztuk oraz drukarkę laserową A3. Nowoczesne komputery z pewnością uatrakcyjnią naukę uczniów w zawodzie technik informatyk.