Profilaktyka przemocy-szkolenie dla rodziców

W ZSP w Zelowie odbyło się w dniu 22.03.2023 r. spotkanie rodziców z funkcjonariuszami policji, z
Komendantem Komisariatu Policji w Zelowie, dzielnicowym, z funkcjonariuszem Policji z Komendy
Powiatowej w Bełchatowie z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału
Prewencji oraz z Socjoterapeutą z Punktu Profilaktyczno Interwencyjnego w Zelowie.
Przedstawiciele w/w instytucji, z którymi współpracuje Dyrekcja szkoły przeprowadzili szkolenie
edukacyjne dla rodziców z zakresu profilaktyki przemocy rówieśniczej wśród uczniów.
Jesteśmy razem przeciwko agresji i przemocy.