Zapraszamy do udziału w konkursie

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pod tytułem “KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

Organizatorem Konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Cel Konkursu: Popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego.

Uczestnicy Konkursu: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego.

Tematyka Konkursu: Problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności tematyka z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zakres konkursu: Uczestnicy Konkursu wykonują prace przy użyciu dowolnej techniki plastycznej (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3.

Prace sporządzane na innych formatach (np. A4, B5 itp.) nie będą oceniane.

Temat pracy powinien być zgodny z tematyką konkursu, to jest poruszać zagadnienia prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każda z prac konkursowych powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia, nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna (nauczyciela). Prace nie podpisane będą odrzucane.

Termin wykonania nadsyłania prac konkursowych – do dnia 25.10.2022 r.

Informacja na temat Konkursu, osoba do kontaktu:

Monika Czarnecka