Uzupełniający nabór do projektu

Uwaga!!
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

na bezpłatne zajęcia specjalistyczne „Diagnostyka podwozi samochodowych”

dla uczniów i uczennic ZSP w Zelowie

Informujemy, iż w terminie 08.09-20.09.2022r. wznawiamy nabór do projektu „Pociąg do kariery –
poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego
na lata 2014-2020 dla 3 uczniów/uczennic technikum: mechanicznego, pojazdów samochodowych
oraz kierunku kształcenia: mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik,
ślusarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych do udziału w zajęciach specjalistycznych:
„Diagnostyka podwozi samochodowych”
Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie szkoły oraz Biurze
Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół Strategii i Rozwoju Powiatu, pok. A18) jak również na stronie
internetowej szkoły www.kilinski-zelow.edu.pl
Kryteria decydujące o udziale w projekcie:

 • kierunek kształcenia adekwatny do przedmiotu zajęć specjalistycznych,
 • średnia ocen z ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniego świadectwa oraz ocen z przedmiotów
  zawodowych,
  -ocena z zachowania.
  Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście
  rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu
  jakiegokolwiek uczestnika.
  WAŻNE! Uczniowie zakwalifikowani na zajęcia specjalistyczne zobligowani są do odbycia 150 godz.
  płatnego stażu zawodowego za który przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1 800,00 zł.
  PAMIĘTAJ! Przed złożeniem kompletu dokumentów koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM
  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły oraz w Biurze projektu pod
  nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo: kwolska@powiat-belchatowski.pl

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie wizerunek

Regulamin